Is het zinvol om vitamine D te nemen bij fibromyalgie?
06 oktober 2020 
in Slaap
4 min. leestijd

Is het zinvol om vitamine D te nemen bij fibromyalgie?

Fibromyalgie gaat gepaard met zowel pijn als slaapproblemen. Steeds meer studies laten een significante relatie zien tussen vitamine D en deze klachten bij fibromyalgie. De hoogste tijd dus om hier eens dieper in te duiken. Is het zinvol om bij fibromyalgie extra vitamine D tot je te nemen?

Vitamine D

Vitamine D is één van de weinige vitamines die het lichaam zelf kan maken. Soms wordt het daarom ook wel aangeduid als hormoon. Vitamine D kan door het lichaam worden aangemaakt onder invloed van zonlicht. Naast blootstelling aan de zon kan je vitamine D ook binnenkrijgen via voeding of supplementen. Naar schatting heeft zo’n 50% of meer van de volwassenen en kinderen een tekort aan vitamine D. Een tekort aan vitamine D kan tot gezondheidsproblemen leiden.

Vitamine D bij fibromyalgie

Het bekendste gevolg van een tekort aan vitamine D is het optreden van botontkalking en osteoporose. Onderzoek wijst uit dat onvoldoende vitamine D ook kan leiden tot depressie en stemmingsstoornissen (1). Daarnaast wordt vitamine D ook in verband gebracht met slaap en pijn (2).

Vitamine D en slaap

Vitamine D heeft een relatie heeft met de slaap/waakcyclus en met het circadiane-ritme. Zo is in een onderzoek bij muizen aangetoond dat wanneer er een tekort aan vitamine D was, de kwaliteit van de slaap ook minder was (3). Ook blijkt dat bij dialyse patiënten een tekort aan vitamine D in relatie staat met een verstoorde slaap (4). Weer een ander onderzoek bij fabrieksarbeiders in Korea liet zien dat ook zij door de beperkte blootstelling aan zonlicht een lager vitamine D gehalte hadden. Dit lage vitamine D gehalte stond in relatie met slaapproblemen (5).

Een andere interessante bevinding uit een kleine studie suggereerde dat hogere bloedspiegels van vitamine D verband kunnen houden met lagere niveaus van melatonine. Melatonine is het hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van je slaapcyclus, dus ook hier zie je weer een belangrijke relatie tussen vitamine D en slaap (6).

Een tekort een vitamine D kan zorgen voor slaapproblemen.

De relatie met fibromyalgie

We gaan nog even door met wat nieuwe bevindingen uit de wetenschap. Er wordt namelijk gesuggereerd dat vitamine D ook de slaap kan helpen verbeteren bij mensen met fibromyalgie.

Eén studie onderzocht de effecten van vitamine D die werd gebruikt in combinatie met een lage dosering van het antidepressivum trazodon bij fibromyalgiesymptomen (7). Alhoewel het de voorkeur heeft om fibromyalgie zonder dergelijke middelen te behandelen, is het zeker interessant om een blik op dit onderzoek te werpen.

Vitamine D en slaapproblemen bij fibromyalgie

De deelnemers aan de studie werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg gedurende 8 weken een lage dosis van het antidepressivum trazodon en vitamine D. De andere groep kreeg trazodon en een placebo.

Wetenschappers onderzochten de effecten op onder andere fysieke pijn, stemming en slaap. Beide groepen ervoeren verbeteringen in hun symptomen. Maar de groep die antidepressiva combineerde met vitamine D zag meer significante verbeteringen, waaronder:

  • Minder ochtendmoeheid
  • Minder pijn en stijfheid
  • Verminderde angst en depressie
  • Betere slaapkwaliteit
  • Minder vermoeidheid overdag

Een andere analyse uit 2017 van een tiental onderzoeken die de mogelijke associatie tussen fibromyalgie en vitamine D onderzochten, toonde aan dat (8):

  • mensen met fibromyalgie lagere vitamine D-spiegels hadden dan gezonde personen in controlegroepen
  • een tekort aan vitamine D een correlatie heeft met een hogere pijnintensiteit bij mensen met fibromyalgie

Deze studie lijkt een van de weinige in zijn soort te zijn (een gerandomiseerde, gecontroleerde studie) om de effecten van vitamine D op fibromyalgie te onderzoeken.

Weer een ander onderzoek wees uit dat vrouwen met fibromyalgie, die een tekort aan vitamine hadden, minder chronische pijn en minder ochtendmoeheid ervoeren wanneer ze aanvullende vitamine D innamen (9).

De wetenschap toont de relatie tussen vitamine D en fibromyalgie aan. Er is meer onderzoek nodig om met zekerheid te kunnen zeggen dat vitamine D als therapie ingezet kan worden.

Wel of geen vitamine D slikken?

Er is nog veel dat we moeten leren over de rol die vitamine D-tekort kan spelen bij fibromyalgie en hoe de vitamine nuttig kan zijn als therapie. Het is goed om in ogenschouw te houden dat over het algemeen veel mensen een tekort aan vitamine D hebben. Als je fibromyalgie hebt, overleg dan met je zorgverlener of therapeut over je vitamine D-spiegel. Laat het eens testen door middel van een bloedtest en onderzoek of het toevoegen van een vitamine D-supplement zinvol is voor jou.

Gezien de aangetoonde relatie met slaap én de aanwezige slaapproblemen bij fibromyalgie, is vitamine D een speler in het veld van herstel bij fibromyalgie die je niet zomaar op de bank moet zetten!

Over de schrijver
Ik ben initiatiefnemer van Holistisch Herstel, een online platform voor iedereen die in herstel is van overbelastingsklachten. Ik werkte bijna tien jaar in het hoger onderwijs en kreeg in 2018 tijdens mijn sabbatical te maken met een burn-out en fibromyalgie. Op dat moment maakte ik een reis in m'n camper door Europa en leerde ik langzaam maar zeker de ups&downs van het herstelproces kennen. Uit deze leerweg is Holistisch Herstel ontstaan.
Reactie plaatsen